Tag: چهره ها

رضا شاه
مشاهیر

رضا شاه

تابلوهای کاشی سیاه قلم چهره هابرند : گالری دستین چهره : رضا شاهرنگ :

بیشتر »
آلبر کامو
تابلو

آلبر کامو

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : آلبر کامورنگ : سیاه

بیشتر »
آلبرت اَینشتَین
مشاهیر

اینشتین

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : آلبرت اَینشتَینرنگ :

بیشتر »
فروغ فرخزاد
مشاهیر

فروغ فرخزاد

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : فروغ فرخزادرنگ :

بیشتر »