Tag: مشاهیر

رضا شاه
مشاهیر

رضا شاه

تابلوهای کاشی سیاه قلم چهره هابرند : گالری دستین چهره : رضا شاهرنگ :

بیشتر »
تابلو کاشی سیاه قلم دکتر محمد مصدق
مشاهیر

محمد مصدق

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : محمد مصدقرنگ : سیاه

بیشتر »
احمد شاملو
مشاهیر

احمد شاملو

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : احمد شاملورنگ : سیاه

بیشتر »
سیمین دانشور
مشاهیر

سیمین دانشور

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : سیمین دانشوررنگ : سیاه

بیشتر »
نلسون ماندلا
مشاهیر

ماندلا

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : نلسون ماندلارنگ :

بیشتر »
فروغ فرخزاد
مشاهیر

فروغ فرخزاد

تابلوهای کاشی سیاه قلم مشاهیربرند : گالری دستین چهره : فروغ فرخزادرنگ :

بیشتر »