دوره آموزشیگالری دستین

دوره قالب گیری و طراحی سنتی

دوره آموزشیگالری دستین
دوره آموزشی گالری دستین

برگزار کننده دوره های آموزشی

کودک، نوجوان و بزرگسال

از مقدماتی تا پیشرفته

سفال : چرخ کاری، دوره کار با دست، کتیبه و نقش برجسته، حجم و مجسمه سازی

لعاب : آشنایی و کاربرد لعاب، لعاب هفت رنگ و زیر لعابی

قالب گیری

طراحی سنتی

قالبگیری :

ما در این دوره به شما چگونگی قالب گیری از حجم های ساخته شده برای تولید انبوه دست سازه های سفالی را آموزش میدهیم.

طراحی سنتی :

ما در این دوره به شما طراحی سنتی شامل نگارگری، تذهیب، مذهبی حماسی، گل مرغ و … را آموزش می دهیم.