دوره آموزشیگالری دستین

دوره لعاب گالری دستین

دوره آموزشیگالری دستین
دوره آموزشی گالری دستین

برگزار کننده دوره های آموزشی

کودک، نوجوان و بزرگسال

از مقدماتی تا پیشرفته

سفال : چرخ کاری، دوره کار با دست، کتیبه و نقش برجسته، حجم و مجسمه سازی

لعاب : آشنایی و کاربرد لعاب، لعاب هفت رنگ و زیر لعابی

قالب گیری

طراحی سنتی

لعاب

  1. لعاب : لعاب همان پوشش درخشان و شفاف موجود بر روی سفال است که زیبایی و درخشندگی و ثبات به سفال میبخشد.
  2. آشنایی با لعاب : در این دوره ها انواع لعاب ها، کاربرد و چگونگی ساخت و تست انواع لعاب آموزش داده می شود.
  3. لعاب هفت رنگ : در این دوره به شما تکنیکی از لعاب را آموزش میدهیم که در کنار زیبایی برجستگی هایی توسط لعاب ایجاد میکند.
  4. تکنیک زیر لعابی : ما در این دوره به شما یک روش تزیین سفال را آموزش میدهیم که طرح مورد نظر قبل از اعمال لعاب شفاف روی قطعه ی سفالی نقاشی میشود.