دوره آموزشیگالری دستین

دوره سفال در گالری دستین

دوره سفالگری گالری دستین
گالری دستین برگزار کننده دوره آموزشی

برگزار کننده دوره های آموزشی

کودک، نوجوان و بزرگسال

از مقدماتی تا پیشرفته

سفال : چرخ کاری، دوره کار با دست، کتیبه و نقش برجسته، حجم و مجسمه سازی

لعاب : آشنایی و کاربرد لعاب، لعاب هفت رنگ و زیر لعابی

قالب گیری

طراحی سنتی

سفال

  1. چرخ کاری : به روشی از سفال گری گفته میشود که توسط دستگاهی چرخان با نیروی ضربه ی کف پای سفالگر و یا به صورت برقی میتوان با سرعت و دقت بیشتر به گل فرم داد.
  2. کار با دست : به روشی از سفال گری گفته می شود که هنر فرم دهی گل در اشکال متفاوت با استفاده از ترکیب همزمان نیروی بازو به همراه ذوق و ابتکار و خلاقیت هنری می باشد.
  3. کتیبه و نقش برجسته : به روشی از سفال گری گفته میشود که یک نوع اثر هنری مجسمه ای است که در آن شکل ها بر روی یک سطح حکاکی میشوند.
  4. مجسمه سازی