کاشی با شعر شمس تبریزی

کاشی آویز دیواری

تابلوهای کاشی خط نستعلیق
برند : گالری دستین
رنگ : هفت رنگ
سبک : تایپو گرافی

ویژگی های محصول
تکنیک ساخت : خطاطی و طراحی روی کاشی
نوع کاربری : تزئینی
جنس : کاشی

تغییر در سایز، رنگ و متن خط بنابر درخواست شما عزیزان امکان پذیر است.‌‌ امکان ارسال سفارش به سراسر کشور‌ ‌وجود دارد.

دیوان شمس/آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ

 آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ

چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ 

 ای شاه عشق پرور مانند شیر مادرای شیرجوش دررو جان پدر به رقص آ 

 چوگان زلف دیدی چون گوی دررسیدیاز پا و سر بریدی بی‌پا و سر به رقص آ 

 تیغی به دست خونی آمد مرا که چونیگفتم بیا که خیر است گفتا نه شر به رقص آ

  از عشق تاجداران در چرخ او چو بارانآن جا قبا چه باشد ای خوش کمر به رقص آ 

 ای مست هست گشته بر تو فنا نبشتهرقعه فنا رسیده بهر سفر به رقص آ 

 در دست جام باده آمد بتم پیادهگر نیستی تو ماده زان شاه نر به رقص آ 

 پایان جنگ آمد آواز چنگ آمدیوسف ز چاه آمد ای بی‌هنر به رقص آ

  تا چند وعده باشد وین سر به سجده باشدهجرم ببرده باشد دنگ و اثر به رقص آ

  کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانیکای بی‌خبر فنا شو ای باخبر به رقص آ 

 طاووس ما درآید وان رنگ‌ها برآیدبا مرغ جان سراید بی‌بال و پر به رقص آ

  کور و کران عالم دید از مسیح مرهمگفته مسیح مریم کای کور و کر به رقص آ 

 مخدوم شمس دین است تبریز رشک چین استاندر بهار حسنش شاخ و شجر به رقص آ