چرخ سفالگری

چرخ سفالگری

چرخ سفالگری

چرخ سفالگری
برند : گالری دستین


ویژگیهای محصول
جهت چرخش : راست گرد – چپ گرد

جهت سفارش با ما در ارتباط باشید.