ارتباط با ما

گالری

نشانی
قزوین

مجموعه تاریخی سعدالسلطنه – راسته قیصریه – حجره 56 و 57

ساعت کاری
همه روزه از ساعت 9:30 الی 21:30

تلفن تماس

028-33248765

98-9126815594

کارگاه

نشانی
قزوین

خیابان سپه، انتهای گلزار نهم، درب سقاخانه حکیم، کارگاه تیم هنری دستین.

ساعت کاری
همه روزه از ساعت 9:30 الی 21:30